Histeroskopi İstanbul

  Uterustaki problemleri tanımak ve tedavi etmek amacıyla yapılan uygulamaya histeroskopik uygulamalar denir. İstanbul’da Op. Dr. Öznur Dündar Akın tarafından yapılan histeroskopik uygulamalar hakkında bilgilerin yer aldığı bu içerikte, histeroskopi işleminin tanı ve tedavide nasıl kullanıldığına, çeşitlerine ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bilgileri de bulabilirsiniz.

  Histeroskopi Neden Yapılır? 

  Tanı için;

  • Tekrarlayan düşüklerin sebebini araştırma
  • Menopoz sonrası kanamaların kaynağını araştırma
  • Düzensiz adet görmenin yâda fazla kanamalı âdetin sebebini araştırma
  • Spiral gibi gebeliği önlemek için rahîm içine yerleştirilen araçları bulmak
  • Kısırlığın olası nedenlerini saptamak
  • Rahîmdeki patolojilerin varlığını netleştirmek

  Tedavi için;

  • Urların yâda poliplerin eksizyonu
  • Rahîmdeki yapışıklıkları açma yâda kesmek
  • Endometriumun çıkarılması ve rahîm mukozasının alınması
  • Rahîm içine yerleştirilen gebelik engelleyici aletlerin çıkarılması

  Histeroskopinin Tekniği

  Laparoskopi yâda bir ürolojik rezektoskopa benzer bir düzende rijit bir endoskop olarak nitelendirilen Histeroskopinin dış çapı 4-10 mm arasındadır. Jinekolojik cerrahların bazıları C02 gaz insuflasyonunu tercih etmektedir. Ancak, uterin injuri ve gaz embolisini engellemek içinse akımını hızı 100ml/dakikayı geçmemelidir.

  Histeroskopi Ne Zaman Yapılmalı?

  Histeroskopi uygulamaları, aşağıda yer alan durumların varlığında “doktorun “ön gördüğü bir dönemde yapılabilir.

  • Habiutel abortus durumunda
  • Yabancı cisim şüphesini netleştirmek
  • Biyopsi ile tespit edilmiş adenokarsinoma orijinini bulmak
  • Uterin anormal kanamasının tanı ve tedavisinde
  • D&C’de materyal alınamayan perimenopozal kanamalarda
  • Atipik adenomatöz hiperplazili hastalarda ( direkt biyopsi) için
  • Endoserviks- endometrium karşılaştırması yapmak için
  • Submüköz myom ve uterin polip şüphesinde
  • İnfertilitenin değerlendirilmesinde ve tedavisinde
  • Histerografide saptanan kornual oklüzyon şüphesinde
  • Kürtajlarda veya histerografi de varlığı tespit edilen uterin septumun kesilmesinde
  • Endometrial polip şüphesinde
  • Konjenial anomali şüphesinde
  • İntrauterin enfeksiyon ihtimalinde
  • İntraservikal, intrauterin ve intrakornual adezyon şüphesinde
  • İntrauterin inseminasyon ve embriyo transferi ( uterin füzyon anomali olduğu tespit edilen seçilmiş hastalarda)

  Histeroskopik Uygulamalar Nelerdir?

  Tanısal ( diagnostik) histeroskopi ve cerrahi ( operatif) histeroskopi olmak üzere histeroskopik uygulamaları iki çeşide ayrılır.

  Tanısal Amaçlı (Diagnostik) Histeroskopi

  Kadın hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için tanısal histeroskopi, günümüzde sıkça yapılmaktadır. Polip, yapışıklık yâda miyom gibi durumların tespit edildiği tanısal amaçlı histeroskopi ile rahîm içindeki bozukluklar rahatlıkla görülür. Laparoskopi ile birlikte de yapılabilen tanısal amaçlı histeroskopi uygulamalarında, gerektiğinde “operatif histeroskopi” işlemlerine dönülebilir.

  Cerrahi (Operatif) Histeroskopi

  Rahîmde meydana gelen tüm problemler için cerrahi işlem gerektiğinde cerrahi histeroskopi yapılır. Tespit edilen hastalıkların tedavisi için uygulanan cerrahi histeroskopi uygulamaları, genellikle laparoskopi yöntemiyle yapılır.

  • Rahîm içi yapışıklıkların açılması
  • Rahîm içi perdelerin kesilmesi (septum inzisyonu)
  • Endometriumun alınması (endometrial ablasyon)
  • Büyük poliplerin myomların çıkarılması gibi işlemlerde cerrahi histeroskopi kullanılır.

  Ofis Histeroskopi

  Anestezi gerektirmeden muayenehanede yapılan histeroskopi işlemlerine ofis histeroskopisi denir. Rahîm ağzını genişletmeden rahîm içine iletilebilen çok ince aletler, ofis histeroskopisinde bulunur. Tanı koymak için sıkça kullanılan ofis histeroskopisi, bazı durumlarda tedavi amaçlı da kullanılabilir.

  Kısırlığın değerlendirilmesinde, rahîm içi yapışıklıkların incelenmesinde, küçük miyom ve poliplerin çıkarılmasında ofis histeroskopisi kullanılabilir. Aynı zamanda rahîm içine kaçan spiral iplerinin alınmasında da ofis histeroskopisinden yararlanılır.

  Ofis histeroskopisi yapılmadan önce hastaya, damar yolundan sedatif verilir ve daha sonra histeroskop, rahîm içine iletilir. Rahîm içine girildikten sonra ise rahmin boşluğunu şişirmek amacıyla rahme su verilir ve işlem ekrandan takip edilir.

  Randevu Alın!
  Bize Ulaşın
  Yol Tarifi