Azospermi Nedir?

  Gebeliğe engel teşkil eden durumları araştırırken tespit edilen azospermi, menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelir. Bütün erkeklerin %1’inde, kısırlık sorunu olan erkeklerinde %10-15’inde rastlanan azospermi, erkek kaynaklı infertilite kapsamında değerlendirilir.

  Azospermi Tanısı Nasıl Konur?

  Menide az sayıda sperm yer alan şiddetli oligospermi ile azosperminin birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Şiddetli oligospermide “meninin santrijüde “edilmesi ile elde edilen az sayıdaki sperm, mikroenjeksiyon için kullanılabilir.

  Azospermi sorununun temelinde ise sperm taşıyıcı kanallara ek olarak testislerde olgun sperm üretiminin yeterli düzeyde olmaması yatar( nonobstrüktif azospermi). Testis yetmezliği olarak da bilinen nonobstrüktif azospermi, testislerin kendisindeki bozukluklardan yâda sperm üretiminden görevli olan hormonların bağlı olduğu hipofiz bezine ait problemlerden kaynaklanmaktadır. Ancak, hastaların yaklaşık %40’ında da azosperminin sebebi, üretilen gelişmiş spermlerin kanallar sayesinde vücut dışına çıkarılma sürecinde yaşanan problemlerdir(obstrüktif azospermi).

  • Fiziki muayene
  • Ayrıntılı bir özgeçmiş
  • Laboratuvar tetkikleri ( FSH ve Testesteron) ile azosperminin tanısını koymak için ilk adım atılabilir.

  Vaz deferens yani toplayıcı kanalların varlığı yâda yokluğu fiziki muayenede kontrol edilir ve olası diğer durumlar değerlendirilir. Örneğin; iki taraflı vaz deferens yokluğu olan hastalarda “doğumsal böbrek bozuklukları” görülebileceği için “ultrason ile böbreklerin kontrolü” mutlaka yapılmalıdır. Buna ek olarak, vaz deferens yokluğu söz konusu olan erkeklerin 2/3’ünde “kisttik fibroz” hastalığına sebep olabilecek “gen bozukluğu “ mevcut olabilir. Bu nedenle, anne adaylarında CFTR mutasyonunun taranması önerilebilir. Bu tür hastalarda “sperm üretimi” normaldir ancak dışarı çıkmadığı için yine gebeliğe engeldir. PESA, TESA ya da TESE ile sperm elde edilebilir ve sağlıklı bir embriyo transferi ile gebelik oluşturulabilir.

  Azospermin fiziki muayenesi esnasında dikkat edilmesi gereken diğer konu ise “testislerin boyutunun büyüklüğü” olmalıdır. Testislerin normalden daha ufak olmasının kaynağı “hormonal testler” ile belirlenebilir. Atrofik testislere, FSH yüksekliği ya da düşük testesteron seviyesi de eşlik ediyorsa “ problemin kaynağı “ testislerdedir. Primer testis yetmezliği olarak bilinen bu duruma “kromozom bozuklukları” eşlik edebilir. Bu nedenle, “genetik inceleme” tavsiye edilmektedir.

  Atrofik testislere ek olarak FSH ve testosteron düzeyleri de düşük olursa hipogonadotropik hiponafizmden bahsetmek mümkün olur. Hipotalaus yâda hipofiz bezlerine ait bozukluk olarak bilinen bu durum, doğumsal olabileceği gibi sonradan meydana gelen tümörleler sebebiyle de gelişebilir.

  Eğer ki;

  • Hormon düzeyleri
  • Testisin kapladığı alan
  • Vaz deferensleri normal olan bir kişi de meninin kapladığı alanın azsa; hastada “boşalma” ile ilgili sorun olabilir. Zira, ejakülatuar kanalın son kısmındaki bir tıkanıklıktan dolayı, bu sorun görülebilmektedir.

  Azospermi Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Azospermi ile karşı karşıya kalındığında “sperm hücresi elde edilmek” isteniyorsa, mikroenjeksiyona başvurulabilir. Ancak, kalıcı çözüm isteniyorsa mikroenjeksiyon işe yaramayacaktır.

  Testislerde sperm üretimi sorunu ( primer testis yetmezliği) söz konusu olduğunda, doğumsal yâda dış faktörlere bakılmalıdır.

  • Sertoli cell only sendromu,
  • Matürasyon arresti
  • Tübüler skleroz gibi “sperm üretimi bozuklukları” vakalarının hiçbiri için “kalıcı bir tedavi” söz konusu değildir ve ancak testisten cerrahi teknikle sperm elde edilerek “bebek sahibi” olunabilir.

  Azospermik Erkeklerde Cerrahi Sperm Elde Edilmesi

  Günümüzde “sperm yokluğu yâda azlığı” sebebiyle cerrahi yöntemlere başvurularak sperm elde edilmekte ve gebelik için laboratuvar ortamında embriyo hazırlanmaktadır. Lokal yâda genel anestezi altında yapılan cerrahi ameliyatlar ile sperm elde edilmesi sonucunda gebelik başarıyla sonuçlandırılabilir. 30 dakika kadar sürebilen cerrahi girişimle sperm elde etme teknikleri ise;

  • PESA
  • PTSA
  • TESE
  • MİKRO TESE olarak sayılabilir.

  PESA( Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu)

  Testislerin üzerinde yer alan epididimlere iğne enjekte edilir ve içindeki spermler çekilir. Skrotum kesesi açılmadan yapılan bu yöntem, obstrüktif azoserpmi hastaları için uygundur.

  PTSA( Perkutan Testiküler Sperm Aspirasyonu)

  Cilt üzerinden testislere girilmek sureti ile yapılan PTSA işlemi, testis dokusundan örnek alınmasını amaçlar.

  TESE( Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)

  Testislerin içinde yer alan kese ve tüm testisi saran tunika albuginea kılıfının kesi ile açılması esasına dayanan TESE işlemi ile testis dokusundan ufak parçalar alınır.

  Mikro TESE( Mikroskop altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)

  Tunika albuginea ve testisin içinde bulunduğu kesenin “ufak bir kesi” ile açılması ve mikroskop ile incelenmesi esasına dayanan Mikro TESE işleminde, geniş olarak değerlendirilen kısımlardan örnekler alınır.

  Randevu Alın!
  Bize Ulaşın
  Yol Tarifi