Günümüzde çeşitli sebeplerden ötürü “bebek sahibi olamayan çiftler”, infertilite kapsamında değerlendirilir ve tedavileri planlanır. Kadın ve erkeğin eşit olarak değerlendirildiği infertilite vakalarında, üremeye engel olabilecek fizyolojik, biyolojik ve psikolojik tüm etkenler analiz edilir. Çiftin çocuk sahibi olamamasının sebeplerinin araştırıldığı tüp bebek merkezlerinde, hem kadına hem erkeklere belirli testler uygulanır ve sonuçları incelenir. Kadında yumurtalık rezervinden hormonlara kadar her şey detaylı olarak incelenirken erkekte de başta sperm olmak üzere sperm kanallarına kadar tüm olası durumlar kontrol edilir. Erkek kaynaklı infertiliteyi tanımlayabilmek içinse “bazı testlerin” yapılması ve değerlendirilmesi gerekir. Buna bağlı olarak “ döllenme için gerekli olan spermlerin” toplanması içinde yine testlerin yapıldığı androloji laboratuvarına ihtiyaç duyulacaktır.

  Androlojinin İlgi Alanları Nelerdir?

  • Erkek kaynaklı infertilite ( kısırlık)
  • Cinsel isteksizlik
  • Ejakülasyon yani boşalma bozuklukları
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • Varikosel şikâyeti ( testislerde varisleşme)
  • Prostat hastalıkları
  • Orgazm sorunları
  • Ereksiyon sorunları
  • Peniste görülen şekil bozuklukları gibi birçok konuda androloji bölümü hastalara hizmet vermektedir.

  Androloji Laboratuvarında Yapılan İşlemler Nelerdir?

  • Spermin hacmi, toplam sayısı, kontrasyonu, hareketliliği ve morfolojisi ile ilgili bilgiler için spermiogram testi
  • Tüp bebek tedavisi için aşılama işlemine sperm hazırlanması
  • Normal sperm değerlerinin incelemesi
  • Sperm boyaması ve morfolojik olarak değerlendirilmesi
  • Spermin yıkanması, zenginleştirilmesi ve hazırlanması ( ÜYT’de kullanılmak üzere)
  • Testis dokusunun sürüntü prepatlarının sitolojik tetkiki
  • Akrozom reaksiyonu ölçümü
  • Antisperm antikor tayinin yapılması
  • Sperm- servikal mukus etkileşim testleri
  • Testiküler sperm ekstrasiyonu
  • Sperm vitalite testlerinin yapılması
  • Seminal plazma markırlarının incelenmesi
  • İdrarda spermatozoa araştırılması
  • Prostat ve veziküla seminal sekresyonlarının değerlendirilmesi
  • Spermde lökosit boyaması ve yuvarlak hücrenin ayıt edilmesi
  • Diğer sperm fonksiyon testleri
  • DNA sağlamlığına bakılması, oksidatif stresin ölçülmesi, sperm-oosit etkileşimi gibi ileri sperm fonksiyon testleri ve daha fazlası androloji laboratuvarlarında çalışılan testlerdir.

  Androloji Laboratuvarında Örnek Nasıl Alınır?

  İnfertilite başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yapılan testlerin birçoğu androloji laboratuvarında çalışılmaktadır. Bu nedenle, “bu amaca özel olarak dizayn edilen” androloji laboratuvarlarında; tuvalet ve duş olanağı vardır. Tek kullanımlık ve üzerinde kimlik bilgileri yer alan örnek kabı ile birlikte yarı steril bir odada “tek” başınıza kalır ve örneğinizi verirsiniz. Androloji laboratuvarının ve hastanın “birbirleriyle” görsel temasının olmadığı bu “odada”, bir adet pencere bulunmaktadır ve örnek buraya bırakılır. Örneğinizi pencere önüne koyduktan sonra zili çaldığınızda, laboratuvar çalışanları pencereden örneği alır ve hemen çalışmaya başlar.

  Randevu Alın!
  Bize Ulaşın
  Yol Tarifi