Hafta Hafta Gebelik İstanbul

  Gebelik süresi genel olarak 40 hafta, yani 9 ay 10 gün olarak tanımlanır. Tıpta gebelik başlangıcı, hamile kalınan adet döngüsünde kanamanın ilk günü olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple hamileliğin ilk haftası henüz gebe kalınıp kalınmadığının bilinemeyeceği bir dönemdir. Hamile kalınan tarih net olarak anlaşılamasa da kadınların son adet tarihlerinin ilk gününü hatırlamaları kolaydır. Bu sebeple hesaplamalar son adet tarihinin ilk gününe göre yapılmaktadır.

  1. – 2. Hafta

  Gebeliğin ilk 3 haftasında teknik olarak hamile değilsinizdir. Gebeliğin 1. Haftasında milyonlarca sperm vajinayı geçerek rahime girecek ve fallop tüpüne ulaşıp yumurtayı döllemeyi deneyecektir. Bu aşamada spermlerden sadece bir tanesi yumurtanın zarını delmeyi başarabilir. Döllenmiş yumurtaya “zigot” adı verilir. Zigot 16 eş hücreye bölünerek rahme yerleşir ve gelişmeye başlar.
  Gebeliğin 1. haftası olarak sayılan hafta aslında hamile kadının en son adet gördüğü haftadır. Adet döneminin başlangıcından sonraki yaklaşık 14. günde kadının yumurtalıklarındaki yumurtalardan biri içi sıvı dolu bir kesecik içinde yumurtalık yüzeyine yaklaşmakta ve içindeki yumurtayı dışarı bırakmaktadır. Bu yumurta kadının uterusunun (rahim) her iki tarafında uzanan ve ucu rahime açılan fallopian tüpleri tarafından alınmakta ve burada döllenmeyi beklemektedir.
  Bu nedenle adet döneminin başlangıcından sonraki 14. gün civarı kadının hamile kalma şansının en yüksek olduğu dönemdir. Ovulasyondan önceki 6 gün içinde kadın cinsel ilişkiye girerse spermin yumurtayı dölleme şansı daha yüksektir. Fallopian tüplerinde bekleyen yumurta eğer erkekten gelen sperm ile karşılaşırsa döllenmektedir. Bunun sonunda tek hücreden oluşan ve zigot denilen yapı oluşmaktadır. Birden çok yumurta aynı anda döllenmeye hazırlanmışsa ve döllenirse zigot sayısı da buna göre değişmekte ve ikiz-üçüz gibi çoğul gebeliklere yol açabilmektedir.
  Gebelikte 2. hafta yumurtanın geliştiği ve seçildiği hafta olarak adlandırılmaktadır. Gebelikte 2. Hafta aday adayı olan yumurtalardan yalnızca bir tanesi seçilmekte ve gelişecek olan bebeğin temelini oluşturmaktadır. Yumurtanın ömrü 24 saattir. Bu süre zarfında eğer sperm yumurtayı bulursa ve dölleyebilirse gebeliğin (hamileliğin) ilk başlangıcı bu dönemde olmaktadır.
  2. Hafta, henüz hamile olunduğu hissedilmese de vücudun önemli miktarda gebelik hormonları üretmeye başladığı, bebek gelişiminin tüm hamilelik sürecinde olduğundan çok daha hızlı bir büyüme gösterdiği evredir.

  3. – 4. Hafta

  Gebelikteki 3. haftada bebek henüz rahimde değildir. Bu hafta içerisinde bebek rahme yerleşmekte ve gelişmeye başlamaktadır. Bu haftada sperm de rahme doğru yola çıkmıştır. Sperm yumurtayla buluşursa gebelik gerçekleşir. Bu hafta gebeliğin oluşmaya başladığı hafta olması açısından önemlidir.
  Gebelikte 4. hafta, erken hamilelik belirtilerinin yaşanmaya başlandığı ve artık kan veya idrar testi ile gebeliğin net bir şekilde saptanabildiği haftadır. Hala küçük bir hücre yığını olarak rahime yerleşmiş olan bebek tüm hızıyla gelişimini sürdürmektedir.
  Zigot Fallopian tüplerinden uterusa doğru yol alırken bir taraftan da kendi içinde bölünerek büyümekte, hücre sayısı artmakta, küçük bir yaban çileği görünümünü almaktadır. Bu döneme blastosist denir.

  Döllenmeden sonraki 3-4 gün içinde bu hücre topluluğu uterusa ulaşmakta, burada da 2-3 gün serbestçe hareket ettikten sonra uterusun iç yüzeyine tutunmaktadır, buna implantasyon denir. Hamilelik aslında implantasyon ile başlamaktadır. Blastosistin iç kısmındaki hücrelerden embriyo, dış kısmından da uterusa tutunup bebeği besleyecek zar tabakaları-plasenta gelişmektedir.
  Kadınlarda gebeliğin ilk belirtisi genellikle adetin gecikmesidir. Gebelik testlerinin çoğu adet gecikmesi ile birlikte pozitifleşmektedir. Gebe kadında aynı zamanda yorgunluk, karında şişkinlik hissi, sık idrara çıkma, bulantı ve göğüslerde hassasiyet başlamaktadır.

  5. – 6. Hafta

  Gebeliğin 5. haftası itibariyle bebeğin gelişimi hız kazanır ve anne adayında erken hamilelik belirtileri görülmeye devam eder. Bu belirtiler zaman geçtikçe şiddetlenebilir. Bu dönemde bebek henüz susam tanesi kadar olsa da vücutta ciddi değişikliklere yol açabilir. Bu haftalarda anne adayında sık idrara çıkma, aşırı salya oluşumu, aşerme ya da belirli yiyeceklerden tiksinme gibi gebelik belirtileri görülebilir. Bebeğin boyu yaklaşık 2 mm civarındadır fakat hızla büyümeye devam etmektedir. Gebeliğin 5. haftasında bebeğin ağzını, kulaklarını, burnunu ve cildini oluşturacak olan dış yapılar şekillenmeye başlar, bu yapıya ektoderm adı verilir. 5. hafta itibariyle bebeğin dolaşım sistemi de gelişmeye başlar, kalp ve damar sistemini oluşturan bu hücreleri kapsayan yapıya mezoderm yani orta tabaka adı verilir. Bir araya gelen hücreler bebeğin C şeklini almasında etkili olur. Bu haftalarda bebeğin görünümü minik bir kurbağaya benzese de ilerleyen haftalarda baş ve gövde yapısının şekillenmesiyle birlikte vücudu belirginleşmeye başlayacaktır. Bebeğin iç organlarının geliştiği dönemde anne adayının dengeli ve sağlıklı beslenmesi çok önemlidir.
  6 haftalık gebelikte bebeğin kalp atışları rahatlıkla ultrason muayenesinde duyulmakta ve görülmektedir. Kalp basit tüp şeklinden dört odacıklı gelişmiş şekle dönmeye başlamıştır. Bebeğin boyu çok küçük, 4-6 mm kadardır. Kilosundan bahsetmek henüz mümkün değildir. Bebeğin solunum ve sindirim sistemini oluşturacak ilk yapılar belirginleşmektedir.
  6. haftada bebeğin göbek kordonu oluşmaktadır. Gözler, kulaklar ve ağız boşluğu belirmeye başlamaktadır. Bebeğin beyni gelişmeye ve aktivite göstermeye başlamıştır.
  Bebeğin ileride kol ve bacaklarını oluşturacak tomurcuklar belirginleşmeye başlar ancak henüz ultrasonla görülemeyecek kadar küçüktür. El ve ayaklar henüz oluşmaya başlamamıştır sadece tomurcuklar oluşmaya başlamıştır. 6. haftada önce kol tomurcukları oluşmaya başlar, bacak tomurcukları bir kaç gün sonra oluşmaya başlar, yedinci haftada ikisi birden oluşmuştur.

  7. – 8. Hafta

  Gebeliğin 7. haftasına gelindiğinde, bebeğin boyu 7-8 mm’ye yani bir pirinç tanesi büyüklüğüne ulaşmıştır. Bebeğin kalp atışları rahatlıkla gözlemlenebilir. Beyin, omurga, büyük damarlar, göz, barsak, böbrek, karaciğer gibi hayati iç organlar gelişmeye başlamıştır. Gözler de başın yan tarafından göz çukurlarına doğru hareket etmeye başlamıştır ve eş zamanlı olarak göz kapakları da gelişmeye başlar. Bu dönemde, bebeğin ileride kol ve bacaklarını oluşturacak tomurcuklar da vücudun yan tarafında yerini alır fakat henüz vücuttan ayrı kol, bacak ve parmaklar gelişmemiştir.
  Gebeliğin 8. haftasında bebeğin boyu yaklaşık bir buçuk santimetredir (1.5 cm), kilosu henüz 1 gram kadardır. Sekizinci haftada bebeğin el ve ayakları oluşmaya başlamaktadır. Parmak araları ördek ayağı gibi birbirine yapışıktır, ilerleyen haftalarda ayrılacaktır. Yüz, göz, burun ve kulaklar şekillenmeye devam etmektedir. Damakların altında ileride dişleri oluşturacak olan tomurcuklar bu kadar erken oluşmaya başlamaktadır. İleride testis veya overleri (yumurtalık) oluşturacak olan iç genital yapılar gelişmeye başlamaktadır. Anne ve bebeği birbirine bağlayan göbek kordonu ve içerisindeki damarlar işleve başlamaktadır. Sekizinci haftada bebeğin cildi hala çok incedir ve şeffaftır. Gözlerdeki renk pigmentleri bu haftada gelişmeye başlamaktadır. Göz kapakları gelişmiştir ancak 26. haftaya kadar kapaklar açılmaz, gözler kapalı kalır.

  9. – 10. Hafta

  Gebeliğin 9. haftasına gelindiğinde bebeğin boyu yaklaşık olarak 2 cm kilosu da 2-3 gram civarında ölçülür. Bu dönemde bebeğin ayak parmakları oluşmuştur ve ayakları belirginleşmeye başlamıştır. Gebelikte 9. hafta birinci trimester dönemin son ayının ilk haftası olarak tanımlanır. 9. Haftaya girildiğinde anne adayında açlık, yorgunluk, bulantı, sık sık idrara çıkma gibi gebelik belirtileri şiddetlenmiştir.
  Gebelikte 10. hafta da bebek artık karında bulunan sıvı içerisinde hareket etme özgürlüğüne kavuşmuştur. El ve ayak parmakları 10. haftadan itibaren normal bir el ve ayak şeklini almaya başlamaktadır. Nefes alıp verme hareketlerini yapmaya başlamıştır. Ayrıca ilk idrarını da yine bu haftalarda yapmaktadır. Bebeğin boy uzunluğu 3,1-4,2 cm arasında ve kilosu 5 gram civarındadır.

  11. – 12. Hafta

  Hamileliğin 11. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 4-6 cm, kilosu ise 8-10 gram civarındadır. Bu dönemde bebeğin gelişimi oldukça hız kazanmıştır. Organların gelişimi tamamlanmıştır. Kafa ve vücut arasındaki oran da bu hafta itibariyle normal değerlerine gelir. 11. hafta itibariyle bebekte dış kulak yolu ve kulak zarı oluşur yani bebeğin dış dünyayla temas kurabildiği ilk haftadır.
  Gebelikte 12. hafta bebeğin başından poposuna kadar olan uzunluğu yaklaşık olarak 6,1 cm, kilosu ise 14 gram civarındadır. Genellikle bebeklerdeki kilo artışı, boylara nazaran daha hızlıdır. Bu haftayla beraber bebeğin yapışık duran parmakları ayrılmaya başlamaktadır. Yüzü insan şeklini almaya başlamıştır. Ayrıca 12. haftadan itibaren de bebeğin koku, tat alma ve dokunma duyusu da gelişecek ve dış dünyaya temasında ona yardımcı olacaktır.

  13. – 14. Hafta

  Hamileliğin 13. haftasına gelindiğinde bebeğin boyu ortalama 8-10 cm’ye kilosu ise 20-30 grama ulaşmıştır. Bu haftada bebeğin gözleri ağzı, burnu ve kulakları tamamen oluşmuştur ve olması gereken yerdedir. Fakat bebeğin derisi hala incedir, derinin üzerinden iç organlar ve damarlar görülebilmektedir. Kafası vücuduna oranla hala büyüktür ve oransal olarak dengeleme devam etmektedir.

  Gebeliğin 14. haftasında bebeğin baş ve popo arasındaki boy uzunluğu 9 ile 11 cm, kilosu ise 40 ile 42 gram arasındadır. 14. Hafta da bebeğin mimik hareketleri oluşmaya başlamaktadır. Kaşlarını çatabilir, gözlerini kısabilir, yüzünü ekşitebilir ve hatta gülümseyebilir. Ayrıca bu haftada ellerini sıkça ağzına götürmekte ve parmağını emmektedir. 14. Haftada bebeğin cinsel organı gelişimini tamamlamıştır.

  15. – 16. Hafta

  Gebeliğin 15. haftasında bebeğin boyu 10-15 cm, kilosu da yaklaşık 70 gram olarak ölçülür. BU haftada bebeğin göz kapakları hala kapalı olsa da ışığa karşı hassasiyet gösterebilir. Mesela karna ışık tutulunca hareket edebilir. Bu dönemde akciğerler de gelişmeye başlar. Henüz tat duyusu gelişmemiştir fakat bu dönemde gelişmeye başlar.
  Gebeliğin 16. haftasında bebeğin baş ve popo uzunluğu 11 ile 11,5 cm, kilosu ise 100 gram civarındadır. Bebeğin kilosu artık boyundan daha fazla artış göstermektedir ve neredeyse bir avokado boyutlarına ulaşmıştır. Diğer haftalara göre başını daha dik tutabilme becerisine sahiptir. El ve ayak tırnakları da tamamen oluşmuştur. Bacakları artık daha uzundur. Sinir sistemi gelişimini neredeyse tamamlanmıştır.

  17. – 18. Hafta

  17. haftada bebeğin boyu yaklaşık 12-13 cm, kilosu ise 140 gram civarındadır. Anne ile birlikte bebek de kilo almaya başlamıştır. Bebeğin göbek bağı her geçen gün daha da kalınlaşmakta ve kuvvetlenmektedir. Bu haftalarda yumuşak olan kıkırdak dokusu biraz daha kemikleşmeye başlamıştır. Cilt yağ dokusunun oluşmaya başlamasıyla, cildinin şeffaflığı yavaş yavaş yerini normal bir cilt görünüme kavuşturmuştur. 17 haftalık bebeğin artan yağ dokuları dünyaya geldikten sonra vücudunun ısı üretiminde önemli bir rol oynayacaktır.
  Gebelikte 18. haftada bebeğin baş ve popo mesafesi yaklaşık olarak 14 cm, kilosu da 180 gram civarındadır. Bu hafta da bebeğin el ve ayaklarındaki kıvrımlar belirginleşmeye, dişleri de oluşmaya başlamıştır. Dışarıdan gelen sesleri duymaya başlamış hatta gelen yüksek seslere karşı tepki bile verebilir duruma gelmiştir.

  19. – 20. Hafta

  Gebelikte 19. haftada bebeğin baş ile popo arasındaki uzunluğu 14 ile 15 cm, kilosu ise 250 ile 270 gram civarındadır. Bu haftada bebeğin cildi, Verniks Caseosa adı verilen kremsi beyaz doku ile kaplıdır. Bu doku bebeğin cildini kaplayarak onu koruyan bir maddedir. Verniks Caseosa, bebeğin amniyotik sıvının içerisinde bozulmasını ve derisinin çürümesini önlemektedir.
  Gebelikte 20. haftada bebeğin boyu 15-16,5 cm, kilosu 300-320 gramdır. Bebeğin beyninin duyuları kontrol eden bölgesi gelişmeye devam etmektedir. Sinirleri ve kasları hızlı bir gelişim göstermektedir. Yutkunma hareketlerini sık sık tekrarlayarak sindirim sisteminin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kalp atışları güçlenmeye devam etmektedir. Bağırsaklarında “meconium” denen siyah ve yapışkan bir madde birikmektedir. Bebek bu maddeyi ilk dışkısını yaptığında atacaktır. Ancak bazı gebeliklerde bu rahme atılıp, doğum esnasında çıkabilmektedir.

  21. – 22. Hafta

  Gebeliğin 21. haftasında Bebeğin boyu yaklaşık olarak 18 cm, kilosu ise 370-390 gram arasındadır. İlk aylara göre büyüme ve uzama dönemi biraz yavaşlamaya başlasa da kilo artışları hızla devam etmektedir. Kaşları, kirpikleri, göz kapakları ve gözleri tamamen oluşmuştur. Göz kapakları hala kapalı olsa da gözleri oldukça aktiftir.
  Gebelikte 22. haftada bebeğin baş ve popo uzunluğu yaklaşık olarak 26-28 cm, kilosu ise 500 gr civarındadır. Bebek bu haftadan sonra artık hızlıca kilo almaya başlayacaktır. 22 haftalık bebekte göz kapakları henüz açılmamıştır. Ancak bebeğiniz göz kapakları kapalı bile olsa ışığı rahatça algılayabilir.

  23. – 24. Hafta

  Gebeliğin 23. haftasında bebeğin baş ve popo boyu yaklaşık olarak 28 cm, kilosu ise 500-530 gram civarındadır. Bebek 23. Hafta da gelişiminin büyük kısmını tamamlamıştır. El, ayak, kol ve bacaklarını çok daha düzenli hareket ettirebilmektedir.
  Gebeliğin 24. haftasında bebeğin baş ve popo uzunluğu 30 cm, kilosu ise yaklaşık olarak 600-630 gram arasındadır. Bebeğin kilosu, boyuna göre daha hızlı artmaya devam etmektedir. Bu haftalarda bebeğin uyuma ve uyanma alışkanlıkları gelişmektedir. Gerçek saçları kafasında büyümeye başlamaktadır.

  25. – 26. Hafta

  Gebeliğin 25. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 33-34.6 cm, kilosu ise 730-750 gram civarındadır. Bebeğin omuriliğindeki sinir sistemi gelişimini tamamlamıştır. Bu haftalardan sonra akciğerlerindeki kan damarları gelişmeye ve kulakları işlevlerini tamamen yerine getirmeye başlamaktadır. Dışarıdan gelen yüksek seslere tepki vermektedir.
  Gebeliğin 26. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 35.6 cm, kilosu ise 800 gram civarındadır. Burun delikleri açılmaya başlayan bebek gelişen kaslarını ve akciğerlerini kullanarak nefes alış antrenmanı yapmaya başlamaktadır. Ancak bu nefes alışlarını normal insan gibi hava alıp vererek yapmayıp, rahmin içindeki amniyotik sıvıyı soluyup vererek yapmaktadır.

  27. – 28. Hafta

  Gebeliğin 27. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 36.6 cm, kilosu ise 900 gram civarındadır. Bebeğin ciğerleri, karaciğeri ve bağışıklık sistemi gelişmeye devam ederken yavaş yavaş çalışmaya da başlamaktadır. Bebeğin bağışıklık sistemi plasenta tarafından güçlendirilmektedir.
  Gebeliğin 28. haftasında bebeğin boyu 37.6 cm, kilosu ise 1.000 ile 1.100 gram civarındadır. Yavaş yavaş dış dünyaya hazırlanan bebek gün geçtikçe kilo almaya devam etmektedir. Bebek artık kokuları ve tatları alabilmekte, gözleri gözyaşı üretebilmektedir. Kemikleri hala yumuşak olsa da gelişmeye devam etmektedir. 28 haftalık olan bebeğin beyninde milyarlarca sinir hücresi oluşmaktadır. Akciğerleri dışarıda nefes alıp verebilmesi için gelişimini tamamlamaya çalışmaktadır. Eğer erken doğum gerçekleşirse bebeğin akciğerleri kendi başına nefes alıp verebilecek kadar gelişmiştir.

  29. – 30. Hafta

  Gebeliğin 29. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 38.6 cm, kilosu ise 1.150 gram ile 1.300 gram civarındadır. Bebeğin ciğerleri dışarı çıktığında nefes alabilmek için gelişimini tamamlamak üzeredir. Beyni, solunumunu ve vücut ısısını kontrol edebilmeye başlamıştır. Bebeğin bağışıklık sistemi artık onu kendi başına koruyacak kadar gelişmiştir. Bebeğin doğduğunda her ne kadar bağışıklık sistemi onu koruyacak olsa da anne sütünde bulunan antikorlar bebeği birçok hastalık ve virüsten koruyacaktır.
  Gebeliğin 30. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 40 cm, kilosu 1.300 gram civarındadır. Vücut sıcaklığını koruyacak yeni yağ hücreleri oluşmaktadır. Anne adayı otuz haftalık hamile olsa da bebek 28 haftalık bir cenindir. 30. hafta da bebeğin tırnakları uzamaya devam ederken, kalıcı dişleri gelişmekte ve damakların altındaki yerini almaktadır.

  31. – 32. Hafta

  Gebeliğin 31. haftasında bebeğin boy uzunluğu yaklaşık olarak 41 cm, kilosu ise 1.500 gram ile 1.600 gram arasındadır. Gebeliğin 31. haftasında bebeğin fiziksel gelişimi, diğer haftalara göre artık daha yavaş ve stabildir. Buna paralel olarak beyni gelişmeye devam ederken, sinirsel gelişimi hızlanmakta ve sinir hücrelerinin sayısında artış meydana gelmektedir. Sindirim sistemi ve akciğerleri tamamıyla gelişmiştir.

  Gebeliğin 32. haftasında bebeğiniz boyu yaklaşık olarak 42.4 cm, kilosu ise 1.600 gram – 1.700 gram civarındadır. Bebek, doğum için nefes hareketlerinin hazırlığını yapmaktadır. Beş duyusu da gelişmiştir ve rüya döngüsü başlamıştır. Bebeğin ciğerleri ve sindirim sistemi dışında tüm organları gelişimini tamamlamıştır. Kirpikleri, kaşları, tırnakları ve saçı da oluşmuştur. Uyanık olduğunda, yeni doğmuş bir bebeğin yaptığı birçok şeyi yapabilmektedir. Bu nedenle bebek erken doğmuş olsa bile hayatını tehdit edebilecek komplikasyonlar olmadığından hayatta kalma şansı yüksek olacaktır.

  33. – 34. Hafta

  Gebeliğin 33. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 43.7 cm, kilosu ise 1.850 gram civarındadır. Bebek bu haftalarda duyabilmekte, hissedebilmekte ve görebilmektedir. Işığı algılayabilir duruma geldiği için gözbebekleri büyüyüp küçülmektedir. Kafatasındaki kemikler henüz birbirine kaynamamıştır. Doğum yaklaşıkta bebek baş aşağı pozisyonda durarak pelvis içine inmekte bu da rahim içinde baskı oluşturabilmektedir. Onun doğmasına hazırlanan bu pozisyon ayrıca kanın gelişmekte olan beynine gitmesine de izin vermektedir.
  Gebeliğin 34. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 45 cm, kilosu ise 2.150 gram civarındadır. 34 haftalık bebek, tıpkı bir yeni doğan gibi davranmaya başlamaktadır. Uyanık olduğundan gözlerini açabilmekte, uyuduğu zamansa gözlerini kapatabilmektedir. Sinir sistemi durmadan gelişmeye devam etmektedir. Cilt yapısı değişmekte ve gelişmektedir.

  35. – 36. Hafta

  Gebeliğin 35. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 46.2 cm, kilosu ise 2.380 gram civarındadır. Artık dışarı çıkmak için oldukça hazır olan bebek, bu isteğini anneye belli etmeye başlayacaktır. Bebeğin böbrekleri ve karaciğeri bu haftalarda tamamlanmıştır. Aynı zamanda midesi bazı besinleri sindirebilecek duruma gelmiştir.
  Gebeliğin 36. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 47.4 cm, kilosu ise 2.600 gram civarındadır. Ultrasona girildiğinde bebeğin oldukça büyüdüğü görülecektir. Bu hafta cilt dokusunda oluşan yağlanmalar arttığından bebeğin elleri ve kolları boğum boğum şeklindedir.

  37. – 38. Hafta

  Gebeliğin 37. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 48.6 cm, kilosu ise 2.850 gram civarındadır. Bebek 37. Haftada, doğduktan sonra yapabileceği hareketlerin hemen hemen hepsini yapabilecek kadar gelişmiştir. Hıçkırması buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca dışarıdan gelen tepkilere karşı irkilebilir; yüksek ses ve parlak ışıktan rahatsız olmaya başlayabilir.
  38 haftalık olan bebeğin boyu yaklaşık olarak 49.8 cm, kilosu ise 3.080 gram civarındadır. Bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantı devam etmesine rağmen, bebek gelişimini tamamlamıştır. Dünyaya gelmek için sabırsızlanan bebek, normalden daha fazla hareketlenmeye başlamıştır. Bu da annenin daha fazla kasılma yaşamasına neden olmaktadır.

  39. – 40. Hafta

  Gebeliğin 39. haftasında bebeğin boyu yaklaşık olarak 50.7 cm, kilosu ise 3.280 gram civarındadır. Bebeğin sinirsel bağlantıları eklenmeye ve saçları uzamaya devam etmektedir. Bebeğin bağışıklık sistemi henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle plasenta aracılığıyla bebek anneden antikor almaya devam etmektedir. Alınan bu antikorlar, doğumdan sonraki 6 ay boyunca bebeği çeşitli hastalıklardan koruyacaktır. Aynı zamanda bebek bazı antikorları (lg A) anne sütünden de alacaktır.
  40 haftalık olan bebeğin boyu yaklaşık olarak 51.2 cm, kilosu ise 3.460 gram civarındadır. Bu haftada bebeğin vücudundaki yağ oranı %15, su oranı ise %75 civarındadır. Vücudunda bulunan yağ katmanlarının kalınlaşması, geldiği dünyadaki ısıya uyum sağlayabilmesi için oldukça önemlidir. Beyninin büyüyüp gelişimini tamamlaması, doğduktan sonraki 3-4 yıl daha devam edecektir. Bu hafta bebeğin dünyaya geleceği haftadır.
  Eğer anne bedeninde doğum belirtileri 40. hafta sonunda yoksa endişelenmeye gerek yoktur. Bazı kadınlar 41. veya 42. haftada doğum yapabilmektedir. Doktorunuz durum ile ilgili gerekli bilgiyi verecektir.

  Randevu Alın!
  Bize Ulaşın
  Yol Tarifi